• En svensk dikt skriven av mig, Torina Bigert.

  "Jag står här, liten och ensam, och väntar.
  Väntar på att Världen ska se mig.
  Väntar, på att mitt liv äntligen ska betyda något.
  Väntar, på att vi ska finna varandra.
  Min stora kärlek, lita på mig, någon gång
  kommer det att hända. Jag lovar."

  ~Torina.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  A swedish poem written by me, Torina Bigert.

  "I stand here, small and lonely, and wait.
  Waiting that the World will see me.
  Waiting on that my life will finaly mean something.
  Waiting on when we will find each other.
  My great love, trust me, some time
  it will happend. I promise."

  ~Torina.