Welcome to Gaia! :: Arenas

 • Arenas
 
 
 • Undine & Kelpie
 • by Awekus |
 • Painting And Drawing
 • Skip
 • Title: Undine & Kelpie
 • Artist: Awekus
 • Description: "(...)Skąd przyszła? - darmo śledzić kto pragnie,
  Gdzie uszła? - nikt jej nie zbada.
  Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie,
  Jak ognik nocny przepada.(...)"
 • Date: 01/28/2009
 • Tags: undine kelpie horse girl lake
 • Report Post
Comments (7 Comments)
1   
 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Mini-Games
Play with GCash
Play with Platinum