• Matematica este folosită în știință pentru modelarea fenomenelor, ceea ce permite apoi să se facă predicții din legi experimentale. Independența adevărului matematic față de orice experimentare implică faptul că acuratețea unor astfel de predicții depinde doar de adecvarea modelului. Predicțiile inexacte, mai degrabă decât să fie cauzate de matematică incorectă, implică necesitatea schimbării modelului matematic utilizat. De exemplu, precesia perihelială a lui Mercur a putut fi explicată doar după apariția relativității generale a lui Einstein, care a înlocuit legea gravitației lui Newton ca model matematic mai bun.

    Mathematics is used in science for modeling phenomena, which then allows predictions to be made from experimental laws. The independence of mathematical truth from any experimentation implies that the accuracy of such predictions depends only on the adequacy of the model. Inaccurate predictions, rather than being caused by incorrect mathematics, imply the need to change the mathematical model used. For example, the perihelion precession of Mercury could only be explained after the emergence of Einstein's general relativity, which replaced Newton's law of gravitation as a better mathematical model.